Michelinstjerner og 117 kokkehuer
Hver dag hele året for EatCard medlemmer

Molskroen, Kokkeriet, Hotel Skansen, Den Røde Cottage, Famo, Restaurant Frederikshøj, Kontra Coffee, Karlaby Kro, Famo Metro, Helenekilde Badehotel, Restaurant Babette, Aarhusgade No. 1, Under Lindetræet, Bloom In The Park, A XOCO, Broholm Slot, Alter Meierhof Vital Hotel, Det Gamle Mejeri, Restaurant Karoline Amalie, Ruths Hotel, Fakkelgaarden og mange, mange flere.

- Du får altid 10% på hele regningen på fantastiske stjernerestauranter
- Op til 25% på luksusophold til steder der er værd at rejse efter
- Og du får 10% på mad, vin og delikatesser samt særtilbud på kokkeskoler og meget mere

 

Bliv medlem nu og få alle fordelene straks - du skal blot vise dit EatCard når du beder om regningen.

 

  • EatCard 6 måneder
295,-
Køb
  • EatCard 12 måneder
495,-
Køb

Det med småt

  • Du har naturligvis 14 dages fortrydelsesret - jf. forbrugeraftalelovens § 17
  • Du kan på et hvilket som helst tidspunkt opsige dit EatCard medlemskab

EatCard Købsbetingelser

Generelle vilkår for EatCard

1 Generelt

1.1 Disse generelle vilkår udgør sammen med de individuelle vilkår, som du har modtaget i forbindelse med indgåelsen af din aftale, de samlede vilkår, der gælder mellem dig og EatCard. Ved uoverensstemmelse mellem disse generelle vilkår og de individuelle vilkår gælder det, der er aftalt i de individuelle vilkår.


2 Dit EatCard og gavekort udstedt af EatCard 

2.1 EatCard er et fordelskort, der giver dig særlige fordele på restauranter, kroer og hoteller. Derudover giver kortet særlige fordele i en række delikatesseforretninger ligesom EatCard også giver adgang til en række unikke rejseoplevelser. EatCard er ikke et kreditkort.

2.2 De til enhver tid gældende rabataftaler, tilbud, fordele og arrangementer, der tilbydes af vores samarbejdspartnere, kan findes på www.eatcard.dk.

2.3 EatCard tager forbehold for eventuelle fejl eller ændringer i oplysninger om samarbejdspartnere, rabatordninger, fordele og andre tilbud.

2.4 Ved brug af kortet på de restauranter der er tilknyttet Eatcard beder vi dig venligst om at fremvise dit EatCard senest når du beder om regningen. Det gør det enkelt for restauranten at fratrække rabatten før betaling.

Rabatten på de restauranter der er tilknyttet EatCard er 10% på hele regningen og omfatter selskaber på op til 6 personer (EatCard medlem og 5 gæster).

Den rabat EatCard udløser kan ikke kombineres med andre rabatter.

Er I et større selskab, så tag kontakt til restauranten og bed om et særligt tilbud.

2.5 Ved brug på kroer, hoteller eller andre steder hvor overnatninger i Danmark eller udlandet indgår i pakken, skal dit EatCard kortnummer oplyses ved reservation, og EatCard skal fremvises ved ankomst og før betaling.

Hver enkelt kro, hotel eller rejsearrangør udvikler specielle tilbud til EatCard og der ydes ikke yderligere rabat på disse. Dette gælder også i særlige tilfælde for restauranter.

2.6 Ved brug af kortet i delikatesseforretninger skal kortet fremvises før betaling. Rabatten i de forretninger der er tilknyttet EatCard er 10% og rabatten gives på det samlede køb.

Der ydes dog ikke rabat på i forvejen nedsatte varer.

2.7 Bruger du et gavekort udstedt af EatCard sammen med dit EatCard fordelskort på restauranter og i delikatesser, så fratrækkes værdien af gavekortet først. Dernæst trækkes den rabat, du er berettiget til jf. EatCards betingelser. Er regningen på 1.000 kr. fratrækkes gavekort værdien på f.eks. 500 kr. og derefter 10% rabat (1000 kr. - 500 kr. = 500 kr. - 10% = 450 kr.).

Gavekort udstedt af EatCard kan ikke ombyttes til kontanter. Der gives ikke penge tilbage ved køb på mindre end gavekortets pålydende.

2.8 EatCard kan ikke benyttes som betalingsmiddel.

2.9 Eventuelle uenigheder om hvorvidt rabat er korrekt fratrukket skal løses mellem dig og vores samarbejdspartnere og er EatCard uvedkommende.

2.10 Rabat der opnås via EatCard kan ikke kombineres med rabatter på andre kort eller andre tilbud.

2.11 EatCard skal aktiveres på www.eatcard.dk, hvor du også skal oplyse navn, adresse, e-mail adresse, mobilnummer mv.

2.12 Dit EatCard er personligt, og må ikke overdrages eller benyttes af andre end dig.


3 Ikrafttræden og varighed

3.1 Din aftale træder i kraft på tidspunktet for din accept af de individuelle vilkår, og hvor du har indgået din aftale via EatCards hjemmeside træder aftalen i kraft på tidspunktet du modtager en ordrebekræftelse fra EatCard.

3.2 Med mindre andet fremgår af de individuelle vilkår, løber aftalen til den opsiges af dig i henhold til punkt 3.3 eller af EatCard.

3.3 Du kan altid opsige aftalen til udløbet af en aftaleperiode. Hver aftaleperiode beregnes som 6 eller 12 måneder fra indgåelsen af din aftale med EatCard. Det vil sige, at såfremt du har købt abonnement for et år og indgået din aftale den 15. marts, kan du senest opsige aftalen den 15. marts året efter. Din opsigelse skal være skriftlig, enten elektronisk eller ved brev.

4 Abonnementsbetaling og priser

4.1 Det koster 295 kr. pr. halvår eller 495 kr. om året at abonnere på EatCard. Abonnementet opkræves automatisk, og du får tilsendt et nyt kort. Priserne er inkl. 25% moms.

Opkrævningen sker via det kreditkort du betaler EatCard med første gang. Såfremt dit kreditkort lukkes, skal du genbestille EatCard med dit nye kreditkort.

4.2 Den pris du skal betale for dit EatCard i den første periode, er angivet i de individuelle vilkår eller i din ordrebekræftelse som sendes til dig pr. e-mail.

4.3 Såfremt du har givet EatCard som et medlemskab til andre, opkræves abonnementet kun for første periodes medlemsskab og genopkræves ikke.


5 Fortrydelsesret

5.1 Du kan fortryde den indgåede aftale efter forbrugeraftalelovens § 17.

5.2 Fortrydelsesfristen er 14 dage.

5.3 Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag du har indgået aftalen, jf. punkt 3.

5.4 Du har efter forbrugeraftaleloven krav på at få en række oplysninger, bl.a. om fortrydelsesretten og om den bestilte tjenesteydelse. Fortrydelsesfristen løber ikke, før du har modtaget disse oplysninger på skrift (f.eks. på papir eller e-mail). Fristen udløber dog senest 3 måneder efter den dag du har indgået aftalen.

5.5 Hvis du f.eks. afgiver din bestilling mandag den 1. og også har fået de nævnte oplysninger, har du frist til og med mandag den 15. Har du først fået oplysningerne senere, f.eks. onsdag den 3., har du frist til og med onsdag den 17. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til den følgende hverdag.

5.6 Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal du underrette EatCard om, at du har fortrudt aftalen. Denne underretning skal ske skriftligt pr. brev, du skal blot sende underretningen inden fristens udløb sammen med dit EatCard. Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har fortrudt rettidigt, kan du f.eks. sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen.

Underretning om, at du har fortrudt aftalen, skal gives til EatCard A/S, Schillerhuset, Nannasgade 28, 2200 København N og dit kort skal sendes til samme adresse.

Udførelsen af EatCards tjenesteydelser anses under alle omstændigheder for påbegyndt på det tidspunkt du første gang benytter dit EatCard. Er dette tidspunkt inden fortrydelsesfristens udløb gælder fortrydelsesretten kun indtil dette tidspunkt.


6 Personoplysninger

6.1 De oplysninger, som du giver til EatCard i forbindelse med indgåelsen af aftale med EatCard (navn, adresse, telefonnummer, e-mail adresse osv.), og de oplysninger du i øvrigt måtte give i forbindelse med brugen af dit EatCard, behandles fortroligt og bruges til at administrere din aftale med EatCard, til statistisk brug, til at forbedre EatCard, mål-rette tilbud til dig samt i forbindelse med anden kontakt med dig. EatCard indhenter oplysninger direkte fra dig samt fra de samarbejdspartnere, hvor du anvender dit EatCard. Med henblik på at kunne levere fordele, rabatter og tilbud af interesse for dig, behandler EatCard oplysninger om, hvor og hvordan du anvender dit EatCard.

6.2 EatCard indhenter ikke oplysninger om dig fra andre steder end, hvad der følger af disse vilkår.

6.3 Når du angiver personoplysninger via EatCards hjemmeside, transmitteres disse fra dig til EatCard i ikke-krypteret form. Personoplysninger gemmes af EatCard i en database på en sikker server, hvortil der ikke er offentlig adgang fra internettet.

6.4 Lovgivningskrav til erhvervsdrivendes regnskaber indebærer, at EatCard skal opbevare visse af dine personoplysninger i fem år. EatCard opbevarer alene dine personoplysninger i det omfang, det er lovligt.

6.5 Ifølge persondataloven har du mulighed for indsigt i og berigtigelse af de personoplysninger, der vedrører dig. Du kan ligeledes gøre indsigelse mod yderligere behandling af dine personoplysninger.

6.6 Ved indgåelsen af din aftale med EatCard samtykker du til, at EatCard er berettiget til, at overdrage dine personoplysninger til tredje mand i forbindelse med markedsføringssamarbejde, levering af tilgiftsydelser eller i tilfælde af et eventuelt helt eller delvist salg af EatCards virksomhed.


7 Cookies

7.1 For at lette din brug af EatCards hjemmeside anvendes såkaldte cookies. Det er små filer, som lagres på din computer. Du kan naturligvis altid selv slette cookien på din computer.


8 Markedsføring

8.1 Når du oplyser din e-mailadresse og mobilnummer i forbindelse med oprettelsen af dit EatCard, kan EatCard anvende e-mailadressen og mobilnummeret til at kontakte dig vedrørende den aktuelle aftale. Endvidere kan EatCard benytte e-mailadressen eller mobilnummeret til at markedsføre produkter og tjenesteydelser over for dig i det omfang, du har samtykket til at modtage sådant markedsføringsmateriale. Du kan altid fravælge at modtage markedsføringsmateriale ved at benytte linket herom i det elektroniske markedsføringsmateriale, som du har fået tilsendt.


9 Ændringer

9.1 EatCard forbeholder sig retten til at ændre priser og vilkår for EatCard, herunder disse generelle vilkår. Eventuelle ændringer varsles af EatCard via EatCards hjemmeside (www.eatcard.dk) eller via e-mail. Ændringer varsles 30 dage før ændringerne træder i kraft.


10 Kundeservice m.v.

10.1 Såfremt dit kort bortkommer udsteder EatCard et nyt mod et gebyr på 100 kr.


11 Kommunikation mv.

11.1 Al information fra EatCard sendes elektronisk via e-mail eller mobil, så det er vigtigt at EatCard altid har dine korrekte data. Du kan opdatere dine data på EatCards hjemmeside (www.eatcard.dk). For at logge ind skal du bruge din e-mailadresse og kortnummer.

11.2 Såfremt dine kontaktoplysninger ændres, skal du opdatere disse på EatCards hjemmeside.


12 Ansvar

12.1 EatCard påtager sig intet ansvar, herunder ansvar for direkte eller indirekte tab, som du måtte lide som følge af dit brug eller manglende brug af EatCard.

12.2 EatCard påtager sig endvidere intet ansvar for sine samarbejdspartnere eller for kvaliteten af deres ydelser.


13 Misligholdelse af aftalen

13.1 Hvis en part væsentlig misligholder aftalen, er den anden part berettiget til skriftligt at ophæve aftalen med øjeblikkelig virkning for fremtiden.

13.2 Som væsentlig misligholdelse fra din side betragtes blandt andet udlejning, udlån, piratkopiering og anden uretmæssig anvendelse af og omgang med dit EatCard.


14 Overdragelse af aftalen

14.1 EatCard er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter efter aftalen til tredjemand. Du er alene berettiget til at overdrage rettigheder og pligter efter aftalen til tredjemand efter forudgående skriftligt samtykke fra EatCard.


15 Lovvalg og værneting

15.1 Denne aftale er underlagt dansk ret. Eventuelle tvister skal indbringes for de danske domstole.


14. maj 2012

EatCard A/S - Schillerhuset - Nannasgade 28 - 2200 København N - CVR  32 44 16 61